Cena se nanaša na število zaposlenih oz. na število delovnih prostorov, kjer se hkrati lahko opravljajo storitve (npr. masažna miza, frizerski stol,...).

Preizkusite brezplačno

V paketih Plus in Pro je vštetih 150 sporočil SMS/zaposlenega mesečno, npr. za tri zaposlene je vključenih 450 sporočil SMS. Število vključenih sporočil SMS se nanaša na mesec, neporabljena sporočila se ne prenašajo. Dodatna sporočila SMS se obračunajo po ceni 0,045 EUR/SMS.

Vse navedene cene so v EUR.