Blog

Uvajanje aplikacije Naroči.Me v kozmetičnem salonu

Kozmetični salon v centru Ljubljane, ki je za svoje stranke na razpolago zgolj po predhodno dogovorjenem terminu in ima več kot 5 zaposlenih, se je uvajanja aplikacije Naroči.Me lotil postopno.

Predpriprava

V dneh pred pričetkom uporabe aplikacije Naroči.Me so zaposlene v salonu zbirale elektronske naslove in mobilne številk strank. Organizirali smo več kratkih izobraževanj o delovanju in uporabi aplikacije.

1. teden: Prehod iz zvezka na elektronsko vodena naročila

V ponedeljek se prične prehod s prenosom vseh prihodnjih naročil v sistem Naroči.Me. Nova naročila se sproti vnašajo le še v elektronski sistem. Do srede je prehod v celoti izveden.

2. – 4. teden: Uvajalno obdobje

Sledi krajše uvajalno obdobje, v katerem se sistem Naroči.Me uporablja namesto zvezka z naročili. V tem obdobju se zaposlene podrobno spoznajo s sistemom, omogoči pa se tudi pošiljanje SMS opomnikov strankam.

5. teden: Vklop spletnega naročanja na najbolj pogoste storitve

Na podlagi naročil v prvih štirih tednih se opravi analiza najpogostejših storitev. Naročanje na pet najbolj pogostih (predstavljajo 75 % vseh naročil) se omogoči preko spleta. V prvih 24 urah je zasedenih 10 % vseh prostih terminov v tednu. Delež raste in danes presega 50 %.

Prej in potem

10 % več naročil, opazno se poveča zasedenost terminov v začetku delovnega tedna
50 % manj klicev
50 % manj odpovedi (stranka ne pride na termin)
opravljeno delo, ki je podlaga za obračun plače, se pridobi iz evidence Naroči.Me
enotna evidenca strank z zgodovino opravljenih storitev

Na grafu sta prikazani rast naročil in rast deleža spletnih naročil po pričetku uporabe aplikacije Naroči.Me.

Scroll to Top