Dejstva o spletnem naročanju

Spletno naročanje v Sloveniji:
  • da je bilo preko naše rešitve izvedenih že 43.000 naročil v skupni vrednosti 2.700.000 EUR – spletno naročanje v Sloveniji že deluje!
  • da je bilo v povprečju kar 30% rezervacij izvedenih izven delovnega časa
  • da je med 20h in 23h izvedeno kar 23% vseh naročil
  • da je čez vikend v povprečju izvedenih kar 21% vseh naročil
Vpliv rešitve na povečanje prodaje/zmanjšanje stroškov:
  • z možnostjo 24h naročanja in posledično manj izgubljenimi priložnostmi zaradi nedosegljivosti povečjate obiske obstoječih strank vsaj za 20 %
  • z orodji za pospeševanje prodaje (akcije, kuponi…) obstoječim strankam povečajte prodajo storitev in izdelkov za vsaj 25 %
  • z enostavnim naročanjem kot vašo konkurenčno prednostjo privabite več novih strank
  • z zmanjšanjem števila telefonskih klicev in večjo produktivnostjio zmanjšate stroške osebja do 20 % ozriroma prihranite vsaj 10 h tedensko
  • z uporabo avtomatskega opominjanja o terminih (e-pošta, SMS) zmanjšate število neprihodov naročenih strank do 50 %
  • povečajte svojo produktitvost zaradi boljše organizacije in delegiranja dela
Scroll to Top